Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

Μια ενδεικτική εικόνα για το τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη, με ποιους όρους γίνεται και προς όφελος ποιων, δίνει η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ). Ας δούμε μια πλευρά: Γράφει η έκθεση ότι για να «περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάκαμψη», ανάμεσα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι και η εξής:

«Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθούν ο ανταγωνισμός και η καινοτομία, να αυξηθεί η ευελιξία των τιμών και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα».

Πράγματι, όταν τα αποτελέσματα της καινοτομίας εισάγονται στην παραγωγή, με τον εκσυγχρονισμό των μέσων παραγωγής, αυξάνει η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης αρχικά και ολόκληρου του κλάδου στη συνέχεια, αφού, για λόγους ανταγωνισμού, όποια ομοειδής επιχείρηση θέλει να επιβιώσει πρέπει και αυτή να εκσυγχρονιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος γίνεται πιο ανταγωνιστικός στο σύνολο.

Από την άλλη, πράγματι μπορεί να αυξηθεί η ευελιξία στις τιμές. Ο λόγος είναι ο εξής: Οι επιχειρήσεις στο δοσμένο κλάδο που εισάγουν πρώτες την τεχνολογία αιχμής, αντλώντας πρόσθετη υπεραξία, άρα και μεγαλύτερο μερίδιο από το μέσο ποσοστό κέρδους, θα μπορούν για κάποιο διάστημα να διαμορφώνουν τις τιμές χαμηλότερα από αυτές που ισχύουν γενικά στην αγορά.

Σε μια πορεία, όσο η εισαγωγή της τεχνολογίας θα γενικεύεται στις επιχειρήσεις του κλάδου, τα εμπορεύματα που παράγουν θα ενσωματώνουν λιγότερη ζωντανή εργασία και άρα η αξία τους, γύρω από την οποία διαμορφώνεται η τιμή παραγωγού, θα βαίνει μειούμενη.

Μέχρι εδώ τα πράγματα φαντάζουν σχεδόν ειδυλλιακά για εργοδότες και εργαζόμενους, καθώς, σύμφωνα με την ΤτΕ, η καινοτομία φέρνει ανταγωνιστικότητα και η ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε μείωση των τιμών, έστω και συγκυριακά. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις θα υπάρξει και σχετική αύξηση της απασχόλησης, κύρια σε κλάδους όπου η παραγωγή έπεσε πολύ την περίοδο της κρίσης και τώρα συγκεντρώνουν ξανά το ενδιαφέρον επενδυτών που διαθέτουν σωρευμένα κεφάλαια.

Πώς θα πέσουν τα κεφάλαια στην παραγωγή;

Ομως για να ριχτούν αυτά τα κεφάλαια στην παραγωγή, θα πρέπει το ποσοστό κέρδους να είναι ικανοποιητικό για τον επενδυτή. Αυτό σημαίνει ότι από την επένδυση που θα κάνει, θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί τόση υπεραξία όση του χρειάζεται για να ικανοποιεί ο ίδιος τις καταναλωτικές του δαπάνες και ταυτόχρονα να διευρύνει την παραγωγή.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο, πέρα από την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζόμενων. Που σημαίνει είτε επέκταση του χρόνου εργασίας, ώστε να αυξηθεί ο απλήρωτος χρόνος της δουλειάς, είτε μείωση των μισθών. Και οι δυο αυτές «επιλογές» προσφέρονται αφειδώς στο κεφάλαιο με τους νόμους που έχουν ψηφίσει οι κυβερνήσεις των τελευταίων κυρίως χρόνων και έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση μεγάλης μάζας των εργαζόμενων.

Να γιατί η μεγαλύτερη «διαρθρωτική μεταρρύθμιση» στην αγορά είναι αυτή που μειώνει παραπέρα την τιμή της εργατικής δύναμης, η οποία είναι και η μοναδική πηγή για την άντληση υπεραξίας (άρα και κέρδους) για τον καπιταλιστή. Αυτή η μείωση μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους: Με μείωση του ονομαστικού μισθού, όπως έκανε η κυβέρνηση με την ΠΥΣ 6/2012, με την παραπέρα ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, με τις απλήρωτες υπερωρίες και πάει λέγοντας.

Είναι περιττό να πούμε ότι μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης, όπου έχει συντελεστεί μεγάλη καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και έχει εκτοξευτεί η ανεργία, ο άνεργος είναι πιο ευάλωτος να αποδεχτεί σχεδόν τα πάντα για να εξασφαλίσει ένα μεροκάματο. Από αυτήν τη σκοπιά, ο υποψήφιος επενδυτής έχει όλες τις προϋποθέσεις να βρει φτηνή εργατική δύναμη, που θα βάλει ξανά σε κίνηση τις μηχανές για να επανεκκινήσει η διαδικασία της συσσώρευσης.

Προκρίνουν Ενέργεια και Μεταφορές

Ας δούμε τώρα ποιους κλάδους ξεχωρίζει η ΤτΕ ως τους πλέον «ώριμους» να προσελκύσουν επενδύσεις. Γράφει η έκθεση: «Οι εν λόγω δράσεις (σ.σ. επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων) θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην Ενέργεια, στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές (...) Οι δράσεις αυτές θα βελτιώσουν την ελκυστικότητα της χώρας ως τόπου προορισμού ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα συμβάλουν στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε ανταγωνιστικές και βιώσιμες επιχειρήσεις».

Ας πάρουμε πρώτα την Ενέργεια. Η αξιοποίηση ενδεχόμενων κοιτασμάτων στην ελληνική επικράτεια θα δώσει την δυνατότητα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σ' αυτά που διαθέτουν μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, να εξασφαλίσουν εναλλακτικές και ενδεχόμενα φτηνότερες πηγές Ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε άλλες οικονομίες που έχουν αυτάρκεια σε Ενέργεια και επιπλέον κάνουν εξαγωγές, έχοντας τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση των τιμών και ασκώντας έμμεσα έλεγχο στην παραγωγή των ανταγωνιστών τους.

Από μια τέτοια εξέλιξη θα βγει αναλογικά κερδισμένο και το κεφάλαιο στην Ελλάδα: Αναβαθμίζει τη θέση του παγκόσμια και ταυτόχρονα εξασφαλίζει το ίδιο οφέλη από την παραγωγή Ενέργειας στην ελληνική επικράτεια (συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξόρυξης και εκμετάλλευσης, φτηνότερη Ενέργεια, ενεργειακή ασφάλεια, μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές).

Θέλουν γρήγορη κύκληση

Το ίδιο ισχύει με τις μεταφορές, όπως και με την αποθήκευση των εμπορευμάτων. Σημειώνουμε ότι οι μεταφορές είναι κλάδος της βιομηχανίας, απασχολούν παραγωγικό κεφάλαιο και είναι η επέκταση της παραγωγής στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Από αυτήν τη σκοπιά, η δουλειά των εργαζόμενων σ' αυτούς τους κλάδους προσθέτει αξία στα εμπορεύματα και είναι πηγή για την άντληση υπεραξίας από το κεφάλαιο.

Η επιλογή του κλάδου των μεταφορών (των λεγόμενων logistics) από το κεφάλαιο για να κάνει επενδύσεις, έχει να κάνει κυρίως με το εξωτερικό εμπόριο και το ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εμπορεύματα που παράγονται σε τρίτες χώρες (στην Κίνα και αλλού).

Οι βιομηχανίες αυτών των χωρών έχουν συμφέρον να μειώσουν το χρόνο κυκλοφορίας του κεφαλαίου τους με τη μορφή των εμπορευμάτων. Με άλλα λόγια, έχουν συμφέρον να κατευθύνουν τα εμπορεύματά τους από το εργοστάσιο στην αγορά στο μικρότερο δυνατό χρόνο, για το λόγο ότι έτσι θα πουληθούν πιο γρήγορα, ώστε το κεφάλαιο να επιστρέψει με τη μορφή χρήματος στην παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο, η κύκληση του κεφαλαίου γίνεται πιο γρήγορα, άρα μεγαλώνει και η μάζα της υπεραξίας που αντλεί το κεφάλαιο από την παραγωγή σε ένα ορισμένο διάστημα, για παράδειγμα, σε ένα έτος.

Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η μείωση των εξόδων στη σφαίρα της κυκλοφορίας που δεν προσθέτει αξία στο εμπόρευμα (έξοδα ασφάλισης, λογιστικά έξοδα κ.ά.).

Τα λένε μόνοι τους

Ας δούμε τι έγραφε για όλα αυτά η «Ημερησία» πριν από λίγες μέρες:  

«Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεταφοράς προϊόντων μέσω Πειραιά προς την Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη είναι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου. Οταν είχε ανακοινωθεί η συνεργασία "Cosco" - HP - ΤΡΑΙΝΟΣΕ το Μάρτιο του 2013, τα στελέχη της αμερικανικής εταιρείας εκτιμούσαν ότι ο χρόνος μεταφοράς από την Κίνα προς την Κεντρική Ευρώπη μειώνεται κατά περίπου 7 ημέρες. 

Αλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση κατά 10 ημέρες ή περίπου το ένα τρίτο του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη μεταφορά από τα λιμάνια της Ανατολικής Ασίας σε εκείνα του Ρότερνταμ και του Αμβούργου, τη μέχρι τώρα κυριαρχία των οποίων απειλεί ο Πειραιάς. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι μία από τις εταιρείες που ήδη συνεργάζεται με την "Cosco" δοκίμασε να μεταφέρει προϊόντα από την Κίνα στη Μόσχα διά της επίγειας οδού και αποδείχθηκε ότι η θαλάσσια όδευση μέσω Πειραιά ήταν ταχύτερη! Τα οικονομικά οφέλη από τη μείωση είναι πολύ σημαντικά. Οταν μία εταιρεία όπως η "ΗΡ" ή η "Sony" έχουν μέσα σε πλοία προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και μόνο το γεγονός ότι απαιτείται μικρότερος χρόνος ασφάλισης των προϊόντων για τη μεταφορά τους είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο όφελος. 

(...) Είναι χαρακτηριστικό στη λίστα των ενδιαφερομένων, πέραν των "Sony", "Dell" και "Cisco", φέρονται να περιλαμβάνονται και άλλα πολύ γνωστά ονόματα από το χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών όπως είναι, για παράδειγμα, οι κορεατικές "Samsung" και "LG Electronics", όπως και η ιαπωνική "Toshiba", και γενικότερα θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρχουν αρκετές ακόμη εταιρείες που κοιτούν προς τον Πειραιά. Το δρόμο για νέες συμφωνίες με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και το λιμάνι του Πειραιά ανοίγει το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των logistics, που θα προσελκύσει επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και παράλληλα θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των προϊόντων έως και 15%».

Κερδισμένοι και χαμένοι

Από αυτές τις δουλειές, εννοείται, ότι θα βγει κερδισμένο και ένα τμήμα του κεφαλαίου στην Ελλάδα που επενδύει στους παραπάνω τομείς. Να, λοιπόν, γιατί η έκθεση της ΤτΕ προβάλλει ως ανταγωνιστικούς κλάδους τις μεταφορές: Γιατί έχουν μεγάλη σημασία για τις χώρες που εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, από αυτήν την άποψη, μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια. Να γιατί ιδιωτικοποιούνται τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Να γιατί στις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων, όπως η «Cosco», οργιάζουν η ελαστική εργασία, οι μισθοί πείνας, το δουλεμπόριο.

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το χριστουγεννιάτικο παιδικό πάρτι της Λαϊκής Επιτροπής, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Ο χώρος γέμισε με παιδιά διαφόρων ηλικιών, τα οποία επιδόθηκαν σε πληθώρα δραστηριοτήτων με την ευθύνη παιδαγωγών. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χειροτεχνίες/κατασκευές: χριστουγεννιάτικες ευχετήριες κάρτες, πρωτότυπες κούκλες κατασκευασμένες από απλά, καθημερινά υλικά και άλλα. 

Η συνέχεια ήρθε με την αφήγηση του παραμυθιού «Το Δέντρο που Έδινε» και ακολούθησε η προβολή της παιδικής ταινίας κινουμένων σχεδίων «Ένα Δέντρο μια φορά», ενώ πραγματοποιήθηκε και συζήτηση πάνω στα προαναφερθέντα. 

Ενδιάμεσα συμπεριλήφθηκε «διάλειμμα» για κέρασμα, ενώ το κλείσιμο του προγράμματος έγινε με το δραματοποιημένο παραμύθι «Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη» με περιεχόμενο και μήνυμα αντιρατσιστικό. 

Πριν φύγει το κάθε παιδί έλαβε ως μικρό, συμβολικό δώρο από ένα παιδικό βιβλίο μορφωτικού περιεχομένου, ανάλογα με την ηλικία του. 

Το τέλος της γιορτής βρήκε τα παιδιά ευχαριστημένα, οπότε το ραντεβού ανανεώθηκε άτυπα για τις ερχόμενες απόκριες, όπου θα πραγματοποιηθεί γεγονός εφάμιλλο του χθεσινού.
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22/12

Οι Επιτροπές Ανέργων κεντροανατολικής Θεσσαλονίκης έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση τη Δευτέρα 22 Δεκέμβρη, στις 10:30 το πρωί, στο ΙΚΑ Αριστοτέλους για να διεκδικήσουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε άνεργο. Σε αυτά τα πλαίσια, θα απαιτηθεί να θεωρηθούν τα βιβλιάρια του ΙΚΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε κάθε άνεργο που θα παρευρεθεί. Συνεπώς, όσοι άνεργοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για θεώρηση του βιβλιαρίου τους, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη δωρεάν περίθαλψη, οφείλουν να παρευρεθούν με το βιβλιάριό τους και την κάρτα ανεργίας τους ανά χείρας, ώστε να διεκδικήσουμε να θεωρηθεί.  

Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για όλους 

Δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε, ενώ εμείς δεν έχουμε επιλέξει κάτι τέτοιο. Μας φορτώνουν με ενοχές ότι φταίμε για αυτή μας την κατάσταση και από πάνω μας πετάνε στον κοινωνικό καιάδα!
  
Για να λαμβάνει σήμερα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ένας άνεργος, θα πρέπει να υπόκειται σε μια σειρά προϋποθέσεων και περιορισμών. Βασική προϋπόθεση (που ισχύει για κάθε εργαζόμενο) είναι η ύπαρξη 50 ενσήμων για το διάστημα του περασμένου ημερολογιακού έτους (2013) ή του τελευταίου 15μηνου μη λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια του τελευταίου 3μηνου. Πέραν αυτής της περίπτωσης, αν είναι κάτω των 29 ετών, μπορεί να τη λαμβάνει μέσω του ΟΑΕΔ, αφού όμως έχει πρώτα συμπληρώσει ένα δίμηνο ανεργίας. Σε περιπτώσεις ανέργων ηλικίας 29 έως 55, προϋπόθεση για να συνεχιστεί η ασφάλισή τους για δύο έτη, είναι η εγγραφή τους στον ΟΑΕΔ για ένα συνεχόμενο 12μηνο, καθώς και η ύπαρξη αριθμού ενσήμων, που αυξάνονται κλιμακωτά κατά έτος. Έτσι στα 29 χρειάζονται 600 ένσημα ως βάση, ενώ για κάθε επιπλέον έτος, ο αριθμός των ενσήμων προσαυξάνεται κατά 100. Έτσι, για παράδειγμα στα 33 του χρόνια ένας άνεργος χρειάζεται 1000 ένσημα για να έχει περίθαλψη. Για περιπτώσεις άνω των 55 ετών πέρα από την εγγραφή στον ΟΑΕΔ για ένα συνεχόμενο 12μηνο, απαιτείται η ύπαρξη 3000 ενσήμων. Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα έχει ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος των ανέργων να μην έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη!

Το επόμενο διάστημα σχεδιάζεται νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Μια επίθεση που δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο κανένα. Όσοι είναι νεότεροι των 40 ετών, ουσιαστικά θα μείνουν χωρίς σύνταξη και θα περιοριστούν στο ξεροκόμματο που ονομάζουν «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα». Τα ένσημα που θα χρειάζονται πλέον για την παροχή της βασικής σύνταξης ανεβαίνουν από τα 4500, σε 6000. Αριθμός, που είναι απαγορευτικός για την κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος για τους ανέργους και τους υποαπασχολούμενους - αυτούς που θα αποτελούν δηλαδή την πλειοψηφία στο άμεσο μέλλον. Οι μεγαλύτεροι θα λαμβάνουν μικρότερες συντάξεις, αφού τα ταμεία καταβαραθρώνονται με διάφορους τρόπους (μείωση εργοδοτικών εισφορών, σύμπτυξη ταμείων κτλ) για ακόμα μια φορά! 

Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα, οι επιτροπές ανέργων της κεντροανατολικής Θεσσαλονίκης, προχωρούν σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 22/12, στις 10:30 στο ΙΚΑ επί της Αριστοτέλους.

Απαιτούμε:

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για κάθε άνεργο με ανανέωση όλων των βιβλιαρίων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Η κάλυψη να είναι από το κράτος συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους. 
Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και να βαρύνει το κράτος και τους εργοδότες.
Καμιά εφαρμογή των νέων αντιασφαλιστικών μέτρων, που ετοιμάζονται.

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΙ 21/12

Την Κυριακή 21 Δεκέμβρη, σας προσκαλούμε στο χριστουγεννιάτικο παιδικό πάρτι που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, στην οδό Μυκηνών 17 (Μπότσαρη, κάτω απ' τη Δελφών) από τη Λαϊκή Επιτροπή Ε' Διαμερίσματος. Θα υπάρχουν ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά μικρών ηλικιών υπό την ευθύνη παιδαγωγών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εργαστήρι πρωτότυπων κατασκευών
Αφήγηση παραμυθιού : "Το δέντρο που έδινε", του Σελ Σίλβερσταϊν
Προβολή ταινίας μικρού μήκους : Ένα δέντρο μια φορά
Δραματοποιημένο παραμύθι: Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη!
Παιδικό πάρτι 

Σε μια εποχή που η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και η κοινωνική συναναστροφή έχουν εμπορευματοποιηθεί και ο γονιός πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη γι' αυτά τα αυτονόητα αγαθά, τα παιδιά των φτωχών, λαϊκών οικογενειών αποκόβονται όλο και περισσότερο από τις δραστηριότητες αυτές που είναι απαραίτητες για το χτίσιμο μιας υγιούς και πλούσιας προσωπικότητας. 

Κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση στη δυνατότητα κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να καταλήξουν φοβισμένοι ενήλικες κλεισμένοι στο καβούκι τους, ανίκανοι να αλληλεπιδράσουν με το διπλανό τους. Η ψυχαγωγία και η επαφή με τον κόσμο δεν είναι εμπόρευμα να πουλιέται και να αγοράζεται για να αποφέρει κέρδος σε μια μικρή μερίδα ατόμων. Είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι για τους λίγους και εκλεκτούς, αλλά για όλους. Κόντρα στο ρεύμα, αυτή η πρωτοβουλία προωθεί τη μη εμπορευματική λογική πάνω στο ζήτημα και είναι ανοιχτή σε όλους. Σας περιμένουμε!

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΣΘ 18/12

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στον ΟΑΣΘ (Παπαναστασίου με Μπότσαρη) από τις Επιτροπές Ανέργων Ε' Διαμερίσματος και Τούμπας για διαγραφή προστίμων. Οι έχοντες πρόστιμο ας το προσκομίσουν, μαζί με δικαιολογητικά (κάρτα ανεργίας, εκκαθαριστικό εφορίας χαμηλού εισοδήματος, κάρτα ανεργίας γονέων σε περίπτωση μαθητών/φοιτητών κλπ), ώστε να εξασφαλιστεί η διαγραφή του.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 16/12

Έκτακτη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί στην Εταιρεία Παροχής Αερίου (Κ. Καραμανλή 57, περιοχή Ιπποκράτειο), με σκοπό να απαιτηθεί διακανονισμός για άτομο που αδυνατεί να ανταπεξέρθει στα χρέη του προς την εταιρεία φυσικού αερίου.

Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει κανείς χωρίς βασικά αγαθά όπως ρεύμα, αέριο, νερό κλπ εν έτει 2014. Καμιά διακοπή των παραπάνω αγαθών στους οικονομικά αδύναμους. Διεκδικούμε να γίνεται διακανονισμός για την καταβολή των χρωστούμενων σε κάθε τέτοια περίπτωση ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός.

Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ.

Την περαιτέρω μείωση του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ευρωζώνης, ως δήθεν «αντίβαρο» στην ανεργία των νέων, ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσω έκθεσής του για την «Ανεργία των νέων στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης: Αναζητώντας λύσεις».

Στην έκθεσή του το ΔΝΤ τονίζει: «Το ποσοστό του κατώτατου μισθού σε σχέση με το μέσο μισθό παρέμεινε απαράλλαχτο για την πλειοψηφία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ αυξήθηκε στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία», γεγονός, φυσικά, το οποίο συνδέεται με τις δραματικές μειώσεις στους μέσους μισθούς και όχι με αύξηση του κατώτατου.

Όπως σημειώνει το ΔΝΤ, ζητούμενο είναι να μην «πλησιάζει πολύ» ο κατώτατος μισθός των χαμηλά ειδικευμένων με το μέσο μισθό που λαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων σε μία οικονομία, καθώς έτσι γίνεται σχετικά «ακριβή» η πρόσληψη νέων εργαζομένων οι οποίοι κατά κανόνα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη, δηλαδή, ζητάει το ΔΝΤ και μάλιστα σχεδόν τσάμπα εργατική δύναμη από τη νέα βάρδια, τη νεολαία που είναι αντιμέτωπη με δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας και που, όταν βρίσκει δουλειά, πληρώνεται με «χαρτζιλίκι». 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το ΔΝΤ προτείνει για όλη την ευρωζώνη, μεταξύ άλλων τα εξής μέτρα: 
Μείωση του εργατικού κόστους μέσω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. 
Μείωση του κατώτατου μισθού (που αφορά ιδιαίτερα τους νέους).
«Μεταρρύθμιση των επιδομάτων και άλλων παροχών για τους άνεργους για την προσέλκυση από την ανεργία στην εργασία» (λες και οι άνεργοι θέλουν να παραμένουν στην ανεργία προσβλέποντας σε «παροχές»...). 
Ενίσχυση των διαφόρων κρατικών προγραμμάτων διαχείρισης της ανεργίας, όπως γραφεία εύρεσης εργασίας, προγράμματα κατάρτισης για ανέργους, προγράμματα μαθητείας και άλλες μορφές επιδοτούμενης εργασίας για λίγους μήνες κ.λπ.

Στην πραγματικότητα, το ΔΝΤ ζητά ανακύκλωση της ανεργίας και μοίρασμα ακόμα λιγότερων ψίχουλων στους εργαζόμενους.   

Να σημειωθεί πως σήμερα ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, μετά από μείωση που υπέστη, ανέρχεται στα 586 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός στα 1.022 ευρώ. Συνεπώς, ο κατώτατος μισθός αποτελεί το 57% του μέσου μισθού που δίνεται στους εργαζομένους στην Ελλάδα.

Και όλα αυτά όταν σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2014, που έδωσε πρόσφατα το υπουργείο Εργασίας, ένας στους δυο μισθωτούς λαμβάνει κάτω από 800 ευρώ μεικτά, το 21,8% των μισθωτών έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω από 500 ευρώ μεικτά, λόγω ελαστικών εργασιακών σχέσεων και υποαπασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως τέτοιες μελέτες εξυπηρετούν Δ.Ν.Τ., Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για συνολική συμπίεση των μισθών στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης - ανεξαρτήτως μνημονίων - ώστε να γίνει ακόμα πιο φτηνή η εργατική δύναμη προς όφελος του κεφαλαίου.  

(Πηγή 902.gr )

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΦΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Του Προκόπη Κωφού

Η επίσημη πρόβλεψη Νοεμβρίου για τη συρρίκνωση του ΑΕΠ στην Ιαπωνία το τρίτο τρίμηνο του 2014 ήταν 1,6%. Τελικά η συρρίκνωση του ΑΕΠ, δηλαδή η ύφεση της οικονομίας, της Ιαπωνίας ξεπέρασε τις προβλέψεις και έφτασε στο 1,9%. Με άλλα λόγια, η οικονομία της τρίτης στην παγκόσμια κατάταξη ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου διανύει νέο κύκλο κρίσης.

Αν και το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη, πάνω από 200% του ΑΕΠ, η Ιαπωνία εξακολουθεί να δανείζεται από τις αγορές με πολύ χαμηλά επιτόκια. Επομένως, το κράτος μπορεί να δανείζεται και να εξακολουθεί να ενισχύει την πραγματική οικονομία της χώρας. Επιπλέον, τις τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες της Ιαπωνίας κανείς δεν θα μπορούσε να τις αμφισβητήσει. Τι φταίει λοιπόν που δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία της και βρίσκεται πάλι σε ύφεση διανύοντας νέο κύκλο κρίσης; Γιατί μια χώρα με αυτές τις παραγωγικές δυνατότητες και με δεδομένη τη δυνατότητα δανεισμού δεν αναπτύσσεται σταθερά; Δεν είναι αυτές οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης; Κι αν δεν είναι αυτές, τότε ποιες είναι;

Στα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, του «Ποταμιού», της ΔΗΜΑΡ, της Χρυσής Αυγής, οι διάφορες εκκολαπτόμενες κεντροδεξιές ή κεντροαριστερές κινήσεις και φυσικά τα κυρίαρχα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και διάφοροι «ειδικοί», οικονομολόγοι, καθηγητές, πολιτικοί αναλυτές και άλλοι. Όλοι αυτοί μας λένε πως αν η χώρα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του χρέους του κράτους και καταφέρει να βγει ξανά στις αγορές εξασφαλίζοντας τη απαραίτητη «ρευστότητα» και αν εκπονηθεί και προωθηθεί ένα «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» όπως λέει η Νέα Δημοκρατία ή ένα «Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης» όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα έχουμε ανάπτυξη. Ας απαντήσουν όμως, γιατί στην Ιαπωνία που έχει και με το παραπάνω αυτές τις προϋποθέσεις, και διαθέσιμα κεφάλαια και απεριόριστες σε σύγκριση με τα δικά μας δεδομένα παραγωγικές δυνατότητες, γιατί δεν έχουν σταθερή ανάπτυξη και διανύουν πάλι περίοδο ύφεσης; Πώς δικαιολογείται η ύφεση σε μια τέτοια χώρα και γιατί θα αναπτυχθεί η δική μας αν καταφέρουμε έστω να εκπληρώσουμε αυτές τις προϋποθέσεις;

Γίνεται φανερό από την ύφεση στην Ιαπωνία πως οι προϋποθέσεις για την «ανάπτυξη» που επαγγέλλονται δεν είναι ούτε τα διαθέσιμα κεφάλαια ούτε οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Όλα αυτά που μας λένε και μας υπόσχονται για την ανάπτυξη είναι το περιτύλιγμα για να δημιουργήσουν ψεύτικες ελπίδες και να προωθήσουν την πολιτική τους. Η μόνη «ανάπτυξη» που μπορούν να «προσφέρουν» και αυτήν ακριβώς προωθούν μέσα στις υφιστάμενες συνθήκες γενικευμένης κρίσης του συστήματος, είναι η «ανάπτυξη» που βασίζεται στη δραστική μείωση των μισθών και των κοινωνικών παροχών, στην ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων, στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με σκοπό να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και η ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που με το «πλεονέκτημα» του «ελάχιστου εργατικού κόστους» θα κάνουν επιτέλους επενδύσεις με τα επιθυμητά γι αυτούς επίπεδα κερδοφορίας που ανταποκρίνονται στην αδιαπραγμάτευτη ανάγκη τους να επικρατήσουν έναντι των ανταγωνιστών τους.

Από μια τέτοια «ανάπτυξη» το μόνο που θα εισπράξουν οι εργαζόμενοι είναι η φτωχοποίησή τους και η λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας που θα περιορίσει τις δυνατότητες για μια πραγματική ανάπτυξη και των επόμενων γενεών. Αυτή δεν είναι ανάπτυξη της χώρας και του λαού της, αλλά καπιταλιστική ανάπτυξη, ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων για να μπορέσουν τα συμφέροντα αυτά να επικρατήσουν στο διεθνή ανταγωνισμό και να μην καταστραφούν, να καταστραφούν οι ανταγωνιστές τους, που κι αυτοί φυσικά δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας την καταστροφή τους και απαντούν προς το παρόν με τα ίδια όπλα. Στον ανταγωνισμό αυτό ζωής και θανάτου θα τα καταφέρουν καλύτερα αυτοί που θα υποβαθμίσουν περισσότερο τη ζωή των εργαζόμενων που παράγουν γι αυτούς.

Η «ανάπτυξη» που επαγγέλλονται τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, του «Ποταμιού», της ΔΗΜΑΡ και της Χρυσής Αυγής δεν είναι η ανάπτυξη της χώρας και του λαού της, είναι η ανάπτυξη των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων! Η ανάπτυξη αυτή είναι καταστροφή για τους εργαζόμενους, πρέπει να την αποτρέψουν και να αγωνιστούν για τη δική τους ανάπτυξη, για τη δική τους ζωή!

ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ !

Στα φύλλα των εφημερίδων, της προηγούμενης εβδομάδας, παρουσιαζόταν σαν «ευκαιρία για εργασία» η προκήρυξη μερικών εκατοντάδων θέσεων, που ανακοινώνουν αυτές τις μέρες μεγάλα πολυκαταστήματα, για να ανταποκριθούν στην αυξημένη κίνηση την περίοδο των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην πρόσληψη 1.300 πωλητών, για απασχόληση 4 ή 8 ωρών τη μέρα. Η απασχόληση θα διαρκέσει όσο και η κίνηση των Χριστουγέννων, που σημαίνει ότι αρχές Γενάρη ο εργαζόμενος θα είναι ξανά στην ανεργία. Ίδια προκήρυξη δημοσίευσε και μια εταιρεία πώλησης βιβλίων και προϊόντων τεχνολογίας, ενώ αυτές τις μέρες γίνεται κυριολεκτικά χαμός από εποχικές προσλήψεις του ενός μήνα σε όλα τα μεγάλα πολυκαταστήματα του εξωτερικού.

Αυτονόητα, η πρόσληψη θα γίνει με τους κατώτατους μισθούς πείνας (για τους νέους 511 ευρώ μεικτά) και ο χρόνος εργασίας θα είναι χωρίς όριο, όπως συνήθως γίνεται στις γιορτές. Για τον άνεργο, ιδιαίτερα τον νέο σε ηλικία, μπορεί να φαντάζει σαν μια «ανάσα» το να δουλέψει ένα μήνα και να βγάλει ένα μεροκάματο. Εργαζόμενοι και άνεργοι χρειάζεται, ωστόσο, να προβληματιστούμε για το πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις προσαρμόζουν την απασχόληση στις ανάγκες της κερδοφορίας τους, έχοντας βέβαια εξασφαλίσει και το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο από την πλευρά του κράτους. Το μέλλον μας δεν είναι να δουλεύουμε ένα μήνα εδώ, και ένα μήνα αλλού, για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι προσδοκίες μας δεν μπορεί να εξαντλούνται στη μισοδουλειά και στη μισοζωή, στο «μπες - βγες» από την υποαπασχόληση στην ανεργία!

(Πηγή: 5mina.gr

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 14/12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ '14 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΦΟΥΡ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΙΣ 10:00

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι , εργαζόμενοι στο εμπόριο, εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους

Με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων 7 Κυριακές το χρόνο οι υπερασπιστές του μέτρου, δηλαδή κυβέρνηση, μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο, παρατρεχάμενοι τους, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ρίχνουν διάφορα ιδεολογήματα στην αρένα της αντιπαράθεσης με τους χιλιάδες εμποροϋπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που είμαστε ενάντια στην κατάργηση της Κυριακής αργίας.

Επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι ¨η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, θα εξυπηρετούνται εκατομμύρια τουρίστες που περνούν από την Αθήνα, θα αυξηθεί ο τζίρος, θα εφαρμόσουμε το μοντέλο των Ευρωπαϊκών χωρών που είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές¨ έχουν καταρριφθεί στην πράξη.

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους στην εξαθλίωση, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, στην οικογενειακή, προσωπική, κοινωνική ζωή, στο δικαίωμα για ελεύθερο χρόνο και ξεκούραση.

Δεν έχει αυξήσει το εισόδημα των εργαζομένων, αντίθετα είναι χιλιάδες οι απλήρωτοι εμποροϋπάλληλοι, όσοι έχουν δουλέψει ατέλειωτες απλήρωτες υπερωρίες και ρεπό.

Δεν έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας, οι άνεργοι στον κλάδο μας είναι χιλιάδες, χιλιάδες επίσης είναι και οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, ωρομίσθιο, 5μηνα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα την μετατροπή του εργαζόμενου σε ¨απασχολήσιμο¨   δηλ. την ¨απελευθέρωση¨ της εργασιακής σχέσης.

Δε τόνωσε την ¨αγοραστική δύναμη¨, δεν εξυπηρέτησε τους ¨καταναλωτές¨ που είμαστε εμείς οι υποαπασχολούμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, που έχουμε υποστεί τη φοροληστεία, τα χαράτσια, τη δραματική μείωση του εισοδήματος μας.

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας έστρωσε το δρόμο και για τις ¨Λευκές νύχτες¨ που υποχρεώνονται οι εμποροϋπάλληλοι να δουλεύουν μέχρι τα χαράματα.

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι η εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για την εργάσιμη εβδομάδα των 7 ημερών και των 68 ωρών.

Οι μεγαλοξενοδόχοι του ΣΕΤΕ, οι μεγαλέμποροι του ΣΕΛΠΕ και οι μεγαλοβιομήχανοι του ΣΕΒ έκαναν προσφυγή στο ΣΤΕ ζητώντας να μην ισχύσει η προσωρινή του απόφαση, που αναστέλλει την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, μέχρι νεοτέρας απόφασης.

Αυτό και μόνο αποδεικνύει περίτρανα ότι η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας εξυπηρετεί μόνο τις πολυεθνικές, τα μονοπώλια, το μεγάλο κεφάλαιο. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2014
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Στο ΚΑΡΦΟΥΡ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ στις 10:00 

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Στις φωτογραφίες που σας στέλνουμε αποτυπώνεται περίτρανα η Θεσσαλονίκη της «ανάπτυξης», του «τουρισμού», των «μεγάλων έργων» και λόγων της διοίκησης Μπουτάρη. Οι εικόνες είναι από το κτίριο της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, το να πλημμυρίζουν χώροι της Βιβλιοθήκης όταν βρέχει, είναι χρόνιο πρόβλημα (το είχαμε αναδείξει και επί διοίκησης Παπαγεωργόπουλου) και προκαλεί συνεχείς φθορές στο κτίριο.

Η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη προσωπικού οδηγούν τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών (όπως και τις υπόλοιπες Δημοτικές Υπηρεσίες) σε υποβάθμιση και απαξίωση. Στη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών δίνονται ελάχιστα χρήματα για αγορά νέων βιβλίων. Βιβλιοθήκες κλείνουν και συγχωνεύονται με άλλες. Λόγω της έλλειψης προσωπικού σε περιφερειακές βιβλιοθήκες (Δελφών, Καλλιθέας, Σχολική κ.α.) οι δύο βάρδιες έγιναν μία και υπάρχουν μέρες που κάποιες μένουν κλειστές, ενώ και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη υπάρχουν τμήματα που υπολειτουργούν. 

Αυτή τη συνειδητή απαξίωση και υποβάθμιση των Δημοτικών Υπηρεσιών χρησιμοποιεί η διοίκηση Μπουτάρη για να βάλει στις Δημοτικές Υπηρεσίες επιχειρηματίες- «χορηγούς», ΜΚΟ και «μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις» (όπως η Future Library του Ομίλου Νιάρχου). 

Είναι γνωστό ότι λόγω της κατάστασης που ζούμε, με την ένταση της αντεργατικής πολιτικής -που και η διοίκηση Μπουτάρη ακολουθεί πιστά-, της φτώχειας και της εξαθλίωσης του λαού μας είναι περισσότεροι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και τα παιδιά τους, οι φοιτητές κ.α. που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Οι εργαζόμενοι του δήμου και ο λαός της Θεσσαλονίκης να πούμε όχι στην υποβάθμιση των Δημοτικών Υπηρεσιών. Να απαιτήσουμε σύγχρονες Δημοτικές Υπηρεσίες, με δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα, με εργαζόμενους με μόνιμη, σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα.

Γραμματεία της ΔΑΣ
08/12/2014Η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Τα στοιχεία για τους μισθούς και την απασχόληση του 2014 από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», που δόθηκαν την Τρίτη στη δημοσιότητα, μαζί με τη δραματική και πάγια πλέον συρρίκνωση των εργατικών μισθών, δείχνουν και μια σχετική αύξηση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, στις καταστάσεις των επιχειρήσεων εμφανίζονται 159.729 νέες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το 2013, εικόνα που αντανακλάται και στις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ.

Όμως, μια πιο προσεκτική μελέτη των στοιχείων αυτών καθόλου δεν οδηγεί σε ευοίωνες προβλέψεις για την κατάσταση των εργαζομένων. Έτσι, σύμφωνα με την «Εργάνη», από τις πρόσθετες αυτές θέσεις προκύπτει ότι οι 56.386, δηλαδή πάνω από το 1/3, είναι θέσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας. Επιπλέον, αναλύοντας την κλίμακα του εύρους των μισθών, προκύπτει πως οι νέες θέσεις είναι στα χαμηλότερα επίπεδα αμοιβών. Έτσι έχουμε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που αμείβονται από 500 έως 600 ευρώ κατά 31.712, στην κλίμακα από 600 έως 700 ευρώ οι εργαζόμενοι αυξάνονται κατά 33.853, ενώ κατά 22.986 αυξάνονται στην κλίμακα από 700 ευρώ έως 800 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, έχουμε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, παρά τη γενική αύξηση στο σύνολό τους, σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια άνω των 1.200 ευρώ μεικτά.

Το συμπέρασμα είναι καθαρό: Η αύξηση της απασχόλησης, που και αυτή είναι «σταγόνα» μπροστά στην στρατιά του 1,5 εκατομμυρίου των ανέργων, προέρχεται αποκλειστικά από θέσεις κακοπληρωμένες και προσωρινής απασχόλησης. Δηλαδή, κάποιες νέες θέσεις έχουμε, αλλά είναι θέσεις φτώχειας και μιζέριας. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η όποια «ανάπτυξη», στην οποία ομνύει η συγκυβέρνηση και υπόσχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι «ανάπτυξη» για το λαό, αλλά για το κεφάλαιο, όσο αυτό συνεχίζει να κρατά στα χέρια τα μεγάλα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και κατ' επέκταση τα κλειδιά της οικονομίας.

Είναι βέβαιο ότι με τη σταθεροποίηση της οικονομίας, πολύ περισσότερο με την ενδεχόμενη ανάκαμψή της, κάποιες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, ειδικά σε κερδοφόρους για το κεφάλαιο κλάδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη χώρα μας είναι ο Τουρισμός. Όπως όμως προκύπτει, η «ανάπτυξη» αυτή θα συμβαδίζει με τη διόγκωση της στρατιάς των φτωχών εργαζομένων. Γιατί η «ανάπτυξη» γενικά, χωρίς να δίνεται σαφή απάντηση στο ερώτημα «από ποιον, για ποιον», χωρίς να προσδιορίζεται ποια τάξη υπηρετεί, είναι κενό γράμμα για τους εργαζόμενους. Αλλά και επικίνδυνη, όταν, κάτω από τη σημαία της, υποκρύπτεται η διαιώνιση της σημερινής αφόρητης κατάστασης για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού και εντέλει η προσπάθεια χειραγώγησης του κινήματος σε «γραμμή» ξένη και εχθρική προς τα λαϊκά συμφέροντα.

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανώσου στο Συνδικάτο σου, το Σ.Ε.Τ.ΕΠ.Ε. Πάρε μέρος στις εκλογές του Συνδικάτου που θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, μέχρι Παρασκευή 12 Δεκέμβρη στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης (Σουρή 2 με Ολύμπου). Ώρες ψηφοφορίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00-20:00, Παρασκευή 12:00-18:00.

Ενίσχυσε στις εκλογές του συνδικάτου το ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ, το ψηφοδέλτιο «Ταξική Ενότητα». 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου! Το μέλλον που σου ετοιμάζουν δεν μπορεί να είναι η φτώχεια, η ανεργία, η μόνιμη εξαθλίωση. Δεν μπορεί κάθε μέρα να βασανίζεσαι για να σωθούν τα κέρδη των μεγαλοεργοδοτών. Σου λένε «κάνε υπομονή να περάσουνε τα δύσκολα», και εσύ απαντάς «άσχημα τα πράγματα, αλλά δες και έξω τι γίνεται με τους χιλιάδες ανέργους» και «τι μπορώ να κάνω μόνος μου, παρά υπομονή να γλιτώσω τα χειρότερα». Η ειρωνεία όμως είναι ότι Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΔΕΝ ΤΡΩΓΕΤΑΙ! Ως εδώ, να μην αποδεχτούμε την εργασιακή ζούγκλα!

Άνεργε του κλάδου του επισιτισμού-τουρισμού, δεν έχεις καμία απολύτως ευθύνη που είσαι χωρίς δουλειά. Ήσουν γι’ αυτούς ένας αριθμός που απλά χάθηκε σε μια «αφαίρεση» απαραίτητη για τα κέρδη τους. Σε χρησιμοποιούν άλλωστε για να γίνεσαι μοχλός πίεσης προς τους συναδέλφους σου, έτσι ώστε να δέχονται αδιαμαρτύρητα κάθε απαίτηση του εργοδότη τους με το φόβο μη μείνουν και οι ίδιοι άνεργοι. Γι’ αυτό ανεργία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα όσο κυριαρχούν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Νέε σπουδαστή και σπουδάστρια, θυμήσου πόσο παιδεύτηκες, πόσα πλήρωσες και πληρώνεις ακόμα εσύ και η οικογένειά σου, για να εξασφαλίσεις ένα πτυχίο για μια ειδικότητα στον τουρισμό, «στη βαριά βιομηχανία» της χώρας, όπως την αποκαλούν. Το μόνο που επιδιώκουν είναι να σε κάνουν φτηνό, ευέλικτο και χωρίς απαιτήσεις εργαζόμενο. Γι’ αυτό δε θα σου πουν ποτέ τι είναι το Σωματείο, ποια είναι τα δικαιώματά σου και με ποιον τρόπο κατακτήθηκαν. Η «καριέρα» που σου ετοιμάζουν είναι η περιπλάνηση από δουλειά σε δουλειά με αρκετές στάσεις στην ανεργία, είναι η εργασία σε χώρους κάτεργα και με μισθούς ψίχουλα που δεν απέχουν από αυτούς της πρακτικής άσκησης.

Φοιτητή εργαζόμενε, μπήκες στο κλάδο από ανάγκη να βγάλεις τις σπουδές σου, για να μην επιβαρύνεις τους δικούς σου που χτυπιούνται αλύπητα από την πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης, της ίδιας πολιτικής που μετατρέπει τη σχολή σου και τη μελέτη σου σε πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματιών. Μπήκες στον κλάδο «προσωρινά» και γι’ αυτό δεν πάλεψες για να καλυτερέψεις τη ζωή σου. «Προσωρινά» δέχτηκες την ανασφάλιστη εργασία, «προσωρινά» τη μείωση του μεροκάματού σου, «προσωρινά» την εξαθλίωση και την εκμετάλλευσή σου. Κρατάει χρόνια, όμως αυτή τη κολόνια! Η φτώχεια και η εξαθλίωση είναι μόνιμη και αυτήν πρέπει να παλέψουμε και τις αιτίες που την προκαλούν για όσο «προσωρινό» διάστημα δουλεύουμε σε αυτόν τον κλάδο ή αλλού!

Ο μόνος δρόμος είναι ο ανυποχώρητος αγώνας για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μην ακούς αυτούς που σου είπαν ότι μέσα στην «οικογένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τρώμε με χρυσά κουτάλια! Τα χρυσά κουτάλια και τα gourmet φαγητά τους τα έχουν αυτοί που σύμφωνα με δηλώσεις τους «απολαύσανε φέτος μια χρονιά τουριστικών επιδόσεων ρεκόρ». Η ανάπτυξή τους δεν μας χωρά! Παρόλο που και φέτος ήτανε ακόμη πιο πετυχημένη η τουριστική σεζόν από πέρσι, οι εργαζόμενοι πάλι αντίκρισαν ανασφάλιστη και απλήρωτη εργασία, απολύσεις, δουλειά με προγράμματα και μισθούς ψίχουλα. Όσοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρξει κοινό συμφέρον εργαζόμενων και εργοδοτών λένε ψέματα. Να μην αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία του λαού δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές έστω και για λίγες μέρες. Πλουτίζουν από τη δική σου εκμετάλλευση. Γύρνα τους την πλάτη! Γύρνα την πλάτη σε αυτούς που χρησιμοποιούν επαναστατικές κορώνες, και όπου βρεθούν και όπου σταθούν υπονομεύουν την πάλη των εργαζομένων! Σε αυτούς που δεν χρειάζονται εργαζόμενους για να επαναστατήσουν, αφού μπορούν και μόνοι τους!

Ο μόνος δρόμος είναι ο ανυποχώρητος αγώνας για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Αυτός ο δρόμος χαράχτηκε εδώ και χρόνια από τις Ταξικές Δυνάμεις, από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Έχοντας στο τιμόνι αυτές τις δυνάμεις, τα 2 χρόνια που πέρασαν διεκδικήσαμε με τον Συνδικάτο, πλάι στους εργαζόμενους δεδουλευμένα όπως πχ στην εταιρία «Albadros», στο ξενοδοχείο «Διακονία» και «Σήμαντρο», στα Olympus Plaza, στα Goodys και αλλού. Πετύχαμε ανακλήσεις απολύσεων σε γνωστές επιχειρήσεις σε Καμάρα, Λαδάδικα κα. Αναδείξαμε ζητήματα του κλάδου όπως το ιδιωτικό συμφωνητικό ομηρίας που η εταιρία Mikel υποχρεώνει τους εργαζόμενους να υπογράφουν. Πρωτοστατήσαμε μαζί με άλλα σωματεία στο συντονισμό δράσεων για την απλήρωτη εργασία, με μια σειρά παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με εργαζόμενους από χώρους που κυριαρχεί η απληρωσιά. Με πρωτοβουλία του Συνδικάτου και του Π.Α.ΜΕ. πετύχαμε τη διαγραφή των προστίμων του ΟΑΣΘ σε άνεργους και απλήρωτους εργαζόμενους. Επιπλέον, συμμετείχαμε ενεργά στη δίμηνη καμπάνια του Π.Α.ΜΕ. για την ανεργία και την απλήρωτη εργασία. Με αποκορύφωμα το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα! Εκεί γίναμε μια αμέτρητη λαοθάλασσα που κατέκλυσε το κέντρο της Αθήνας, που όλοι μαζί βροντοφωνάξαμε: «Δε θα ζήσουμε με τα ψίχουλα»!

Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες και τη δράση του Συνδικάτου μας. Το βασικότερο ίσως όλων είναι η καθημερινή αναμέτρηση με όλες εκείνες τις δυνάμεις που στο βωμό των κερδών, μας λένε πως τάχα δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πως έτσι είναι τα πράγματα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι φταίμε εμείς και το κακό μας ριζικό. Είτε «δεξιοί», είτε «αριστεροί», μνημονιακοί και μη, μας πουλάνε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Άλλοι μας λένε ότι φταίνε τα λαμόγια (υπάρχουν και αυτοί) και άλλοι ότι φταίει η κακιά κυβερνητική διαχείριση και ότι με μια άλλη κυβέρνηση όλα θα λυθούν. Όλοι μαζί όμως δεν μας λένε γιατί ενώ εμείς φτωχαίνουμε κάποιοι λίγοι πλουτίζουν. Και αυτοί οι λίγοι είναι οι υποτιθέμενοι «υγιείς» επιχειρηματίες, αυτοί για τους οποίους κόπτονται «δεξιοί» και «αριστεροί».

Κατάκτηση λοιπόν του Συνδικάτου μας είναι και η αποκάλυψη του ρόλου όλων αυτών. Είναι η αποκάλυψη ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.

Τον δρόμο αυτό χαράζουμε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι που δε συμβιβαζόμαστε με μια ζωή – επιβίωση. Δεν είμαστε και δε θα γίνουμε θεατές στη ζωή μας, αλλά πρωταγωνιστές! Όσο περισσότεροι είμαστε θα γινόμαστε πιο δυνατοί. Θα γίνουμε πανίσχυροι αν ενωθούμε όλοι αυτοί που ως τώρα κάναμε υπομονή.

Να φωνάξουμε: Πάλεψε για το δικό σου συμφέρον, για το συμφέρον της τάξης σου! Ποτέ δε δόθηκε τίποτα στην εργατιά εξ ουρανού! Ότι κερδήθηκε και υπήρχε μέχρι τώρα, κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες! Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου! Μην αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα και το μέλλον σου.

Έλα να παλέψουμε για:
- Μόνιμη και σταθερή εργασία.
- Κατάργηση των δουλεμπορικών γραφείων.
- Άδεια 2 μέρες το μήνα.
- Πληρωμή όλων των επιδομάτων, υπερωριών, της νυχτερινής εργασίας.
- Άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν μέσω προγραμμάτων σε βαριές ανθυγιεινές εργασίες.
- Δωρεάν μεταφορά με δωρεάν κάρτα για τις συγκοινωνίες προς και από τη δουλειά.
- Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλη την περίοδο της ανεργίας.
- Κανέναν πλειστηριασμό σε σπίτι ανέργου.
- Μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες με την κάρτα ανεργίας.

Ενίσχυσε στις εκλογές του συνδικάτου το ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ, το ψηφοδέλτιο «Ταξική Ενότητα».

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΑΠΕΛΥΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ N.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – DΙΑ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Δ.Σ. του κλαδικού σωματείου και το Δ.Σ. του παραρτήματος καταγγέλλουμε σε όλους τους εργαζόμενους, την επιχείρηση ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ για παράνομη και καταχρηστική στάση, αφού απέλυσε εργαζόμενη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, επειδή ήταν δραστήριο μέλος των σωματείων μας, καθώς και το συνάδελφο μας από καρφούρ Ευκαρπίας γιατί είχε το θράσος να απεργήσει στην πανελλαδική απεργία στις 27 Νοέμβρη.

Την χρονική περίοδο που η επιχείρηση μετράει 1000 καταστήματα, ανάπτυξη σε άλλες χώρες,  κερδοφορία, με εκατοντάδες απολύσεις και την ίδια περίοδο μειώνει μισθούς, καταργεί επιδόματα, χτυπάει δικαιώματα. Η επιχείρηση στην πορεία της για μεγαλύτερα κέρδη απαιτεί από τους εργαζόμενους και «σιγή νεκροταφείου», γι’ αυτό και επιτίθεται στα μέλη του παραρτήματος Θεσσαλονίκης, που δεν υποχώρησε στις εργοδοτικές πιέσεις, δεν τα «δίπλωσε» στις προτάσεις συναίνεσης, δεν «το ‘βαλε στα πόδια» εξαιτίας της πολυποίκιλης εργοδοτικής τρομοκρατίας.

Τα Δ.Σ. των σωματείων μας μαζί με τους δυο συναδέλφους, κατήγγειλαν την παράνομη και καταχρηστική απόλυση στην Επιθεώρηση Εργασίας και κλείστηκε τριμερής συνάντηση το Φεβρουάριο του 2015. (ο κάθε εργαζόμενος βγάζει συμπέρασμα….)

Τα Δ.Σ. των σωματείων μας καλούμε τους συναδέλφους στο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ να αντιμετωπίσουν τη νέα εργοδοτική επίθεση ενωμένοι, συσπειρωμένοι, με δράση μέσα από τα σωματεία μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία να σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα μας για την ακύρωση της απόλυσης, να οργανωμένη αντίσταση απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία.

τα Δ.Σ.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 7/12

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ!

Δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα!
 Την Κυριακή 7 Δεκέμβρη ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ στις 6:00μμ στην
 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ!

Κυβέρνηση και ΕΕ κατασπαράζουν όποιο δικαίωμα έχει απομείνει από την Κοινωνική Ασφάλιση των εργαζόμενων και των συνταξιούχων για να στηρίξουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες στην υγεία, στην ιδιωτική ασφάλιση, για να ενισχύσουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Σε τέτοια ανάπτυξη και ανάκαμψη αναφέρονται. Οι αλλαγές που προετοιμάζουν θα είναι ακόμα πιο επώδυνες για τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, πλήττουν τις γυναίκες, τα νέα ζευγάρια, τους συνταξιούχους. Τα μέτρα αφορούν τους πάντες, δεν εξαιρούν κανέναν.

Κάθε σωματείο, κάθε συνταξιουχική οργάνωση, κάθε γυναικείος σύλλογος, κάθε σύλλογος νεολαίας να μπει μπροστά, να πάρει την ευθύνη και τη θέση του στον αγώνα. 

Να μην επιτρέψουμε το σφαγιασμό των δικαιωμάτων μας! Με τους αγώνες και τη συμμετοχή μας, είναι στο χέρι μας να τους εμποδίσουμε! 

Μειώνουν ξανά τις συντάξεις! Τις κατεβάζουν στα όρια των 200 και 300 ευρώ! Συζητούν και στοχεύουν στην προσαρμογή των συντάξεων στα όρια του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» δηλαδή σε ένα μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι φτιαγμένο μόνο και μόνο για να ρίχνει συνολικά προς τα κάτω τους μισθούς και τις συντάξεις τη στιγμή που το λαϊκό εισόδημα βρίσκεται ήδη στα όρια της ανέχειας.

Αυξάνουν δραματικά τα όρια ηλικίας! Σβήνουν τη δυνατότητα που είχαν αρκετοί εργαζόμενοι να συνταξιοδοτηθούν πριν το 62ο έτος της ηλικίας τους ή πριν το γενικό όριο του 67ου έτους. Θίγει κυρίως παλιούς ασφαλισμένους που μπορεί να είχαν μπει στην παραγωγή ακόμα και από την δεκαετία του '70 αλλά είτε τους λείπει ο αναγκαίος αριθμός ενσήμων είτε το όριο ηλικίας. Σε αυτές τις ομάδες περιλαμβάνονται οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά, εργαζόμενοι που ασφαλίζονται στα ΒΑΕ, ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με τουλάχιστον 25ετία και μεταβατικά όρια ηλικίας πριν το 62ο έτος.

Αυξάνουν τον ελάχιστο αριθμό ενσήμων για την κατοχύρωση του δικαιώματος στη σύνταξη από τα 4.500 ένσημα στα 6.000 ένσημα! Δηλαδή ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που σήμερα η ανεργία τους θερίζει, που εργάζονται με 2ωρα και 3ωρα και σε προγράμματα απασχόλησης, η σύνταξη με τη μορφή που γνωρίζουμε ως σήμερα δε θα υπάρχει.

Συζητούν για νέους μαθηματικούς τύπους που θα μειώνουν τις συντάξεις, μαγειρεύοντας ξανά και ξανά τους συντελεστές αναπλήρωσης και τα κριτήρια έτσι ώστε να μας καταδικάσουν στην εξαθλίωση.

Τσακίζουν το ΕΚΑΣ που έδινε ανάσα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Μειώνουν τα προνοιακά επιδόματα.

Αφήνουν την υγεία του λαού και την προστασία των εργαζόμενων στο έλεος των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών!

Αυξάνουν τον ΦΠΑ σε διάφορα είδη με αποτέλεσμα τις αυξήσεις των τιμών, πλήττοντας κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα!

Προωθούν νέα μείωση μισθών στον Δημόσιο τομέα τη στιγμή που ως σήμερα ένας δημόσιος υπάλληλος έχει χάσει πάνω από 5 μισθούς τον χρόνο.

Τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες!

Οι συνεχείς μειώσεις στις συντάξεις και ο βαθιά αντιδραστικός αντιασφαλιστικός νόμος του 2010 που μπαίνει σε εφαρμογή από αρχή του έτους, δεν τους αρκεί. Νομοθετούν συνεχώς μέτρα που απαλλάσσουν το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία από τις ευθύνες τους στο ασφαλιστικό. Θέλουν η σύνταξη και η υγεία να εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισφορές μας ώστε να απαλλαγούν σταδιακά από τις ευθύνες τους.

Επιδιώκουν να γίνει η ασφάλιση ατομική υπόθεση του καθένα, να γίνουμε πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών, στο έλεος της κερδοφορίας τους. 

Φτάνει πια! Μέχρι εδώ! Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε! Να μη χαρίσουμε τις κατακτήσεις που κερδήθηκαν με αγώνες και αίμα!

Το ΠΑΜΕ καλεί την εργατική τάξη και τα συνδικάτα της, τις γυναίκες, τη νεολαία, τους συνταξιούχους να συγκρουστούν με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων.

Να μην επιτρέψουμε να γκρεμίσουν το όποιο ασφαλιστικό δικαίωμα απέμεινε.

Να μην επιτρέψουμε τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα να παραδοθούν στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Να μην επιτρέψουμε την απαλλαγή των επιχειρήσεων και του κράτους από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Να μην επιτρέψουμε άλλα αντιλαϊκά μέτρα. Να καταργηθούν όλοι οι ως σήμερα αντιλαϊκοί εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων.

Τα μέτρα που θέλουν να φέρουν υπονομεύουν παραπέρα το μέλλον της νεολαίας, ξεζουμίζουν συνολικά τους εργαζόμενους μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Αν τα μέτρα προχωρήσουν ή όχι, θα εξαρτηθεί από τη στάση μας!

Αν θα δεχτούμε να σφαγιαστούμε για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών ή θα διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει! 

Κανένας δεν επιτρέπεται να περιμένει τη σφαγή του!

Δεν υποτασσόμαστε στις αξιώσεις της κυβέρνησης, των μονοπωλίων, της ΕΕ!

Δε θα παραιτηθούμε από το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ζωή!

Να βάλουμε φρένο στους σχεδιασμούς για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης!

Να αγωνιστούμε για ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα προστατεύει τον εργαζόμενο, θα του εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή μετά τον εργασιακό βίο, θα του προσφέρει δωρεάν αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας και Περίθαλψης.

Να πλημμυρίσουν οι δρόμοι! Μπορούμε να τους σταματήσουμε! Να προετοιμαστούμε για νέα απεργιακή μάχη!

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ την Κυριακή 7 Δεκέμβρη στην πλατεία Αριστοτέλους στις 6:00μμ!

ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Προχτές στη Βουλή, ο υπουργός Εργασίας, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει τα νέα μέτρα στο Ασφαλιστικό, που, για άλλη μια φορά, προβλέπουν αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, επιδόθηκε σε στατιστικές αλχημείες για την ηλικία εξόδου των ασφαλισμένων στη σύνταξη. Ισχυρίστηκε ότι το 75% των συνταξιούχων στο Δημόσιο και το ΙΚΑ λαμβάνουν σύνταξη κάτω από τα γενικά όρια ηλικίας.

Το πρώτο, που πρέπει να σημειώσουμε, είναι ότι τα σημερινά «εθνικά όρια ηλικίας», τα οποία επικαλείται ο υπουργός, είναι διαφορετικά απ' αυτά που ίσχυαν πριν από μερικά χρόνια και είναι σαφώς αυξημένα. Έτσι φτάσαμε στο 67ο έτος από το 65ο που ίσχυε πριν από μερικά χρόνια, που μάλιστα στις γυναίκες ήταν 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 60ό έτος. 

Το δεύτερο, ότι έχει επιλεκτική μνήμη. Σκόπιμα αναφέρεται στο Δημόσιο και το ΙΚΑ, αλλά δεν αναφέρεται στα πολυπληθή Ταμεία του ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ, όπου στο μεν πρώτο η συντριπτική πλειοψηφία συνταξιοδοτείται μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους και στο δεύτερο προϋπόθεση συνταξιοδότησης είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους.

Η αλήθεια είναι ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στη χώρα μας, για όλα τα Ταμεία και όχι επιλεκτικά, είναι ανάλογη της μέσης ευρωπαϊκής ηλικίας συνταξιοδότησης και κινείται γύρω από το 62ο έτος. Εξάλλου, θα ήταν απάνθρωπο, όλοι οι εργαζόμενοι να έβγαιναν στη σύνταξη στα ανώτερα γενικά όρια, αφού υπάρχουν και οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (ατύχημα, ασθένεια), αλλά και το ειδικό καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), όπως και η περίπτωση των ενστόλων. Εκτός κι αν στην κυβέρνηση θεωρούν φυσιολογικό ένας εργαζόμενος στα ορυχεία ή στην οικοδομή, να δουλεύει μέχρι τα 65 και τα 67, αλλά και ένας πιλότος στρατιωτικού αεροσκάφους να βρίσκεται στο πηδάλιο μέχρι τα βαθιά του γεράματα.

Επιπλέον, ακόμα και στις περιπτώσεις εξόδου από την εργασία πριν από τα γενικά όρια, πρέπει να συνυπολογιστούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες που αναπτύσσονται στο έδαφος της «ελεύθερης» καπιταλιστικής οικονομίας. Τι θα 'πρεπε να κάνει, δηλαδή, κάποιος που χάνει τη δουλειά του και μένει για χρόνια άνεργος πριν από τα 65 χρόνια του; Να μένει χωρίς εισόδημα και να πεινά; Ετσι, αρκετοί εργαζόμενοι κάνουν χρήση του καθεστώτος των «πρόωρων» συνταξιοδοτήσεων, ακόμα και με επώδυνο κόστος, αφού για τα 5 χρόνια «πρόωρης» συνταξιοδότησης η σύνταξή τους μειώνεται κατά 30%! Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες εργαζόμενες με ανήλικα παιδιά.

Χρειάζεται, μάλιστα, να θυμίσουμε στον υπουργό ότι, προκειμένου να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση των πρώην ΔΕΚΟ και τραπεζών, πολλές φορές εφαρμόστηκαν προγράμματα «πρόωρης» εξόδου από την εργασία, σε βάρος και των ασφαλιστικών ταμείων. Οι ίδιες, δηλαδή, οι κυβερνήσεις έδιωχναν τον κόσμο νωρίτερα στη σύνταξη. Το ίδιο αποτέλεσμα είχε και η ψήφιση των αντιασφαλιστικών νόμων, που εξωθούσαν τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν την εργασία τους, μπροστά στον κίνδυνο να «εγκλωβιστούν» και να φορτωθούν στις πλάτες τους πρόσθετα χρόνια εργασίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, το 75% των σημερινών συνταξιούχων είναι άνω των 66 ετών ενώ το 84,5% άνω των 61 ετών. Γι' αυτά η κυβέρνηση, βέβαια, δε μιλά.

Η κυβέρνηση, κατ' απαίτηση του κεφαλαίου, καταφεύγει σε φτηνές εντυπώσεις και αλχημείες, που αναπαράγουν διάφορα αστικά ΜΜΕ, με στόχο να αποδυναμωθεί η προσπάθεια λαϊκής κινητοποίησης ενάντια στα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ - "ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ"

Βελτιώθηκε η θέση "της χώρας μας" στον "δείκτη αντίληψης διαφθοράς". Έτσι οι εφευρέτες τρόπων παραπλάνησης των απλών ανθρώπων γύρω από το τι μας συμβαίνει και γιατί γκρεμίζεται η ζωή μας, περιμένουν να υπάρξει μια έστω μικρή αισιοδοξία για το μέλλον. Αφού η "διαφθορά", ως σοβαρός ή Νο1 λόγος της φτώχειας και της δυστυχίας μας αρχίζει να αντιμετωπίζεται, δε μπορεί παρά να περιμένουμε τις καλύτερες μέρες να φανούν.

Για να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο περίφημος δείκτης που μας τοποθετεί πλέον στην πονηρή θέση 69, διαβάζουμε τι λέει ο πρόεδρος της "Διεθνούς Διαφάνειας": «Ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς 2014 δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη υπονομεύεται και κάθε προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς φθίνει όταν ηγέτες και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι καταχρώνται την εξουσία για να οικειοποιηθούν δημόσιους πόρους για προσωπικό τους όφελος», σχολιάζει ο José Ugaz, πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας. «Διεφθαρμένοι αξιωματούχοι διακινούν υπογείως σε φορολογικούς παραδείσους περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν παράνομα, μέσω offshore εταιριών, χωρίς να τιμωρηθούν», προσθέτει ο Ugaz.

Όπως βλέπουμε η "Διεθνής διαφάνεια" ξεκαθαρίζει αμέσως ποια είναι τα όριά της. Αναφέρεται στην διαφθορά ηγετών και υψηλών αξιωματούχων που οικειοποιούνται δημόσιο χρήμα.

Με λίγα και απλά λόγια δεν υπάρχουν ή δεν την ενδιαφέρουν περιπτώσεις διεφθαρμένων επιχειρήσεων, ομίλων, επιχειρηματιών κλπ. Αυτοί μπορούν να αρπάζουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν και όσο τους καπνίζει. Δικός τους ο κόσμος κι ό,τι θέλουν τον κάνουν. Τι διάολο εξουσία θα ήταν αν δεν το έκαναν;

Τα όρια λοιπόν που βάζει πλέον το σύστημα είναι αυτά:
Επειδή η κρίση του καπιταλισμού καλπάζει και οι συνέπειές της τσακίζουν όλο και περισσότερο μεγάλες μάζες, από τη μια πρέπει η "διαφθορά" να συμμαζευτεί όσο γίνεται και από την άλλη οι "νόμιμοι" διεφθαρμένοι εξουσιαστές πρέπει να δείξουν κάποιους άλλους ως διεφθαρμένους για να μην τους πάρουν χαμπάρι τα θύματα. 

Είναι βέβαια περίεργο ότι κανείς από τους αναλυτές ή δημοσιολόγους που μιλούν για το θέμα δεν σκέπτεται πως είναι δυνατόν να στήνονται στη σέντρα αυτοί που διαφθείρονται και να μένουν στη σκιά χωρίς μια μικρή ουσιαστική αναφορά αυτοί που τους διαφθείρουν. Ακόμη κι αν δεχτεί κανείς ότι η αιτία της κρίσης είναι η διαφθορά και ότι ως διαφθορά ορίζεται το ότι "οι πολιτικοί τα παίρνουν" (πονηρά αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι όλοι το ίδιο...) προκύπτει μια απλή σκέψη.

Αυτοί που τα παίρνουν από ποιον τα παίρνουν;

Αν για παράδειγμα ένας Τσοχατζόπουλος παίρνει μια τεράστια μίζα για να κλείσει μια συμφωνία, αυτός που του έδωσε ας πούμε 10% μίζα δεν πήρε το 90% για τον εαυτό του;

Έτσι ενώ τελικά το ίδιο το διεφθαρμένο σύστημα είναι ο διαφθορέας, δημιουργεί δήθεν έγκυρους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς! Και την ίδια στιγμή που καταγγέλλει κάποιους πολιτικούς ότι έχουν offshore εταιρείες με μερικά εκατομμύρια, οι λογαριασμοί των μεγάλων μονοπωλίων γεμίζουν με δις και τρις.

Για αυτούς άλλωστε όλα επιτρέπονται. Η λέξη διαφθορά δεν υπάρχει καν. Ο μόνος νόμος γι αυτούς είναι το κέρδος και κάθε τρόπος που το εξασφαλίζει μπορεί να πάρει ακόμη και βραβείο επιχειρηματικότητας.

Πριν λίγα χρόνια επιτράπηκε, ή μάλλον επιβλήθηκε με νόμο, τα ασφαλιστικά Ταμεία να επενδύουν τα χρήματα των ασφαλισμένων στο Χρηματιστήριο και τις άλλες αγορές. Ήταν άλλος ένας τρόπος για να σαρωθούν τα χρήματα των ασφαλισμένων και να καταλήξουν σε λογαριασμούς μεγάλων "παικτών".

Φυσικά η Διεθνής Διαφάνεια δεν ασχολείται με τέτοια. Αυτά επιταχύνουν την "οικονομική ανάπτυξη" (ποιων άραγε;). Απλά τώρα τα Ταμεία είναι άδεια για τους ασφαλισμένους και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις...

Αυτό δεν ήταν διαφθορά αλλά νόμος.

(Πηγή: edoketora.blogspot.gr )

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 4/12

Κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκέμβρη από το Π.Α.ΜΕ. ενάντια στα νέα μέτρα της κυβέρνησης με κύρια αιχμή το ζήτημα της ασφάλισης.

Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα δέχονται άλλο ένα χτύπημα! Να μην το επιτρέψουμε! Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες και άλλες δράσεις για το ασφαλιστικό με κορύφωση το συλλαλητήριο της Κυριακής, στην πλατεία Αριστοτέλους στις 18:00.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τη δήλωση του αντιπρύτανη του ΑΠΘ, Γιάννη Τζιφόπουλου, ο οποίος ορέγεται «φασιστοποίηση όσων είναι σε θέση εξουσίας», «να πέφτει και καμιά σφαλιάρα» και άλλα τέτοια ευτράπελα, ίσως την ακούσατε.

Όσοι δεν την ακούσατε, ακούστε την τώρα. Όσοι την ακούσατε, ξανακούστε την και αηδιάστε «ελεύθερα».


Σαν κερασάκι σε όλα αυτά, έρχεται η δήλωση βουλευτή της Χρυσής Αυγής (του Δ. Κουκούτση), ο οποίος για το θέμα της παιδείας δήλωσε:

«Εμείς, ακόμα και σήμερα, μιλάμε για μείωση των αργιών, κατάργηση αδικαιολόγητων απουσιών, γραπτές εξετάσεις και επιστροφή της αριθμητικής βαθμολογίας στο δημοτικό, σύστημα πόντων για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών, επιβολή ομοιόμορφης εμφάνισης, κατάργηση των γενικών μαθητικών συνελεύσεων, έπαρση σημαίας, εκκλησιασμό κλπ. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: εντατικοποίηση, κατάργηση παντελώς του ασύλου, περικοπή φοιτητικής συμμετοχής στα όργανα συνδιοίκησης στο ΤΕΙ/ΑΕΙ κλπ». 

Εμείς θα ρωτήσουμε: Προς όφελος ποιανού όλα τα παραπάνω απ’ όσα δήλωσαν αμφότεροι;

Γνωρίζουν οι κύριοι ότι η κοινωνία φλέγεται σήμερα σε όλα τα επίπεδα, τα προβλήματα άπειρα (και στο χώρο της παιδείας φυσικά, είτε αφορά τα σχολεία, είτε τα πανεπιστήμια) και φανερά ζητάνε να σφίξουν τα λουριά στους από κάτω, για να κάθονται φρόνιμα και να μην αντιδρούν.

Στρατιωτικοποίηση των μαθητών ζητάει ο ένας: να μάθουν οι νέοι να ζουν με σκυμμένο το κεφάλι. «Έλεγχο συμπεριφοράς» για να μην εμφανίσει κανείς συμπεριφορά διεκδίκησης, να μην απαιτήσει κανείς τίποτα σε μια εποχή που τα χάνει όλα και που το μέλλον (ειδικά για τη νέα γενιά) προμηνύεται σκοτεινό. «Κατάργηση των γενικών μαθητικών συνελεύσεων» για να σπάσουν οι συλλογικές, δημοκρατικές διαδικασίες, να απαγορευτεί η συσπείρωση και η κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Ο καθένας μόνος του, να μην παρθεί καμιά αγωνιστική απόφαση. «Γραπτές εξετάσεις στο δημοτικό»: να γίνει και το δημοτικό σχολείο ένα βαθμολογικό κέντρο όπως το λύκειο. Να μπουν οι μικροί μαθητές στη νοοτροπία «συσσώρευσης καλών βαθμών» και όχι να δουν την μόρφωση σαν αυτοσκοπό που θα έπρεπε να είναι. Να καλλιεργηθεί και εκεί η νοοτροπία της σύγχρονης κοινωνίας, η νοοτροπία του ανταγωνισμού, η νοοτροπία «να βγάλω εκτός παιχνιδιού το συνάδελφο». «Μείωση αργιών» για να μην πάρουν οι μαθητές καμιά ανάσα από το σημερινό ασφυκτικό πλαίσιο. Να συνηθίσουν να προσηλώνονται σε καταστάσεις που ούτε το δικό τους μέλλον εξασφαλίζουν, ούτε προς όφελος της πλειοψηφίας της κοινωνίας λειτουργούν. Και φυσικά με βάση όλα τα παραπάνω να καταλήξουν ιδανικοί (για την εργοδοσία) εργαζόμενοι που θα έχουν διαπαιδαγωγηθεί σε όλη τη διάρκεια των νεανικών τους χρόνων έτσι, ώστε να κάθονται φρόνιμα απέναντι στην εκμετάλλευση όχι μόνο στο χώρο εργασίας τους, αλλά και στη ζωή τους γενικά.  

Να πέφτουν σφαλιάρες ζητάει ο άλλος: γνωρίζει κι αυτός τα προβλήματα στο χώρο των πανεπιστημίων (πχ έλλειψη χρηματοδότησης και αδυναμία λειτουργίας) και όσα αυτά συνεπάγονται. Φυσικό είναι να αντιδρούν οι φοιτητές. Όμως όχι, κατά τη γνώμη του πρέπει να μην υπάρχει καμιά αντίδραση, να πέφτουν σφαλιάρες για να λουφάξουν στη γωνιά τους όσοι πλήττονται. Να συνεχίσουν να πλήττονται, έτσι ώστε όσοι έχουν συμφέρον απ’ αυτή την κατάσταση (όχι η πλειοψηφία σίγουρα) να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι. Μας λέει πως «πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι». Τι κι αν οι νόμοι ζημιώνουν την πλειοψηφία; Και δεν μιλάμε μόνο για το χώρο της παιδείας, αλλά γενικά. Κατ’ αυτόν πρέπει να κατασταλεί κάθε πράξη αντίστασης, να δεχθούμε τη σημερινή μας μοίρα.

Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά και με τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις πρόσφατες μαθητικές κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από τους μαθητές ενάντια στο «νέο λύκειο», κατά τις οποίες στέλνονταν στα σχολεία αστυνομία και εισαγγελείς και εκτοξεύονταν απειλές ενάντια στους μαθητές, τότε συμπληρώνεται το καρέ!

Κατανοητό λοιπόν ποιον εκπροσωπούν όλοι οι παραπάνω και ενάντια σε ποιον τάσσονται. 

Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εμείς θα κάνουμε τη δική μας; 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο αντιπροσωπεύουμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους (άνεργους και συνταξιούχους μέλη μας). Εκφράζουμε την απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας και απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε συζήτηση για το δικαίωμα της απεργίας και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Η επιχειρηματολογία της μεγαλοεργοδοσίας και της συγκυβέρνησης σε ένα συμπέρασμα μας οδηγεί. Θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στο εργατικό κίνημα, να αλυσοδέσουν την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα ώστε να εφαρμόζουν χωρίς αναταράξεις, κοινωνικές αντιδράσεις στην αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική και στην επιθετικότητα του κεφαλαίου που συνεχίζεται αμείωτα.

Είναι απαίτηση της μεγάλης εργοδοσίας η κατάργηση κάθε νομικού και συμβατικού εμποδίου, ο περιορισμός κάθε συνδικαλιστικού δικαιώματος με στόχο να απολύουν, να τρομοκρατούν κάθε εργαζόμενο που σηκώνει κεφάλι.

Είναι ενοχλητικός κάθε εργάτης, κάθε συνδικαλιστής, κάθε συνδικάτο που παλεύει και απαιτεί να μη ζουν οι εργάτες σαν σκλάβοι.

Διαισθάνονται ότι η όποια ανοχή – υπομονή των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων έχει τα όριά της και ενεργούν και προληπτικά και τρομοκρατικά ετοιμάζοντας το έδαφος με νέο συνδικαλιστικό νόμο, ώστε να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τη συνδικαλιστική δράση.

Η επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας και γενικότερα στη συνδικαλιστική δράση έρχεται χρόνια πίσω από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν απ΄ αυτό τον τόπο. Το ταξικό εργατικό κίνημα αντιμετώπισε τις δυνάμεις του κεφαλαίου με φυλακίσεις, εξορίες, εκτελέσεις και ποτέ δεν παραιτήθηκε από την υπεράσπιση των κατακτήσεών του. Αντιμετώπισε τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό σε όλες του τις αποχρώσεις. Αντιμετώπισε και κατάργησε το νόμο Λάσκαρη, αποκάλυψε τις συνειδητές παραλείψεις του 1264 του ΠΑΣΟΚ (π.χ. εξαίρεση εφοπλιστών). Επέβαλε την κατάργηση του Άρθρου 4 του απεργοκτόνου Νόμου 1365/83. Αντιμετωπίσαμε και αποκαλύψαμε τι επιδίωκαν όλοι αυτοί που κόπτονται δήθεν για τη δουλειά των καταστημάτων και το κλείσιμο των δρόμων. Δεν είμαστε λοιπόν ούτε καινούργιοι, ούτε άπειροι. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί κόπτονται.

Η ευαισθησία τόσο των εργοδοτών όσο και της κυβέρνησης για τον τρόπο που αποφασίζονται οι απεργίες είναι υποκριτική και τούτο γιατί:

Στη χαλυβουργία του Μάνεση που οι αποφάσεις για απεργία παίρνονταν με 80% και πάνω συμμετοχή, ρίξανε τα ΜΑΤ πάνω στους εργάτες.
Στους ναυτεργάτες που η απόφαση για απεργία ήταν με συντριπτική πλειοψηφία μέσα στα καράβια, τους επιστράτευσαν. 
Στους εργαζόμενους στο Μετρό που με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν απεργία, τους επιστράτευσαν.
Στους εκπαιδευτικούς που και εκεί με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισαν απεργία, τους επιστράτευσαν.

Είναι φανερό ότι ο στόχος τους είναι το δικαίωμα στην απεργία και όχι ο τρόπος που αποφασίζεται. Με βιομηχανία δικαστικών αποφάσεων βγαίνουν παράνομες η πλειοψηφία των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Επικαλούνται τις συνδικαλιστικές άδειες πρώτα από όλα για να στοχοποιήσουν συλλήβδην τα συνδικαλιστικά στελέχη – όπως λέει ο λαός κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά και δεύτερον για να δυσκολέψουν την επαφή των συνδικάτων με τα μέλη τους και τους άλλους εργαζόμενους. Ασφαλώς υπάρχουν περιπτώσεις που αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται όχι για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αυτό όμως είναι ζήτημα των εργαζομένων να το λύσουν στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων τους και στις εκλογές. Επικαλούνται τη συμπεριφορά ορισμένων συνδικαλιστών του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, δικών τους παιδιών, και στηρίγματα αντιλαϊκών εξουσιών για να βάλουν στο γύψο τη συνδικαλιστική δράση.

Υπενθυμίζουμε ότι το ταμείο εργατικών στελεχών (εργατοπατέρων) δημιούργημα των αστικών κομμάτων ήταν για να εξαγοράζουν και να έχουν στο χέρι μια σειρά συνδικαλιστές που έμπαιναν εμπόδιο στην ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων.

Το ταξικό εργατικό κίνημα πολέμησε σταθερά αυτό το ταμείο μέχρι την κατάργησή του. Στον καθρέφτη τους να κοιτάξουν και θα βρουν αυτούς που ψάχνουν.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Καλούμε τους εργαζόμενους να ορθώσουν ασπίδα προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης και των κοινωνικών αγώνων. Να απαιτήσουμε τη διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.